Dallas historia


De första invånarna i området där Dallas ligger idag var indianstammen Caddo. Det är inte känt hur länge indianerna hade bebott platsen när spanjorerna gjorde den till en del av vicekungadömet det Nya Spanien på 1500-talet. Spanien kontrollerade sedan området fram till 1821 när Mexico förklarade sig självständigt och Dallas blev en del av den nya statens territotium. Republiken Texas bröt sig fri från Mexico 1836 och existerade under nästan 10 år som ett eget land.

John Neely Bryan grundade det som blivit dagens Dallas 1841 som en permanent bosättning. Tre år senare utvecklades staden av JP Dumas som byggde upp en kvartersstad nära det som idag är Dallas centrum. 1845 annekterades landet Texas av Förenta Staterna och Dallas ökade sin betydelse. På 1860-talet, efter det amerikanska inbördeskriget, hade Dallas problem med rasmotsättningar. 1871 fick Dallas stadsstatus och befolkningen ökade markant de följande åren, inte minst tack vare att två viktiga järnvägar korsade varandra i staden. Dallas blev ett viktigt handelscentrum.

Staden fortsatte att växa under slutet av 1800-talet och början 1900-talet. Flygning blev en stor del av staden under första världskriget med flera träningsanläggningar. 1930 hittades olja inte långt från Dallas och staden blev det finansiella centret för oljeindustrin i Texas och Oklahoma.

I slutet av 50-talet utvecklades Dallas till ett centrum för teknologisk industri och handeln utvecklades också. Den 22 november 1963 sköts president John F Kennedy under en parad på Elm Street i centrala Dallas.

Under senare delen av 70-talet och början av 80-talet genomgick Dallas en byggboom och många av skyskraporna i downtown kom till under denna period. I slutet av 80-talet drabbades dock stadens banker av en kris och en period av stagnation inträdde. I dagsläget har utveckling tagit fart igen och bland annat satsar man på att utveckla det så kallade Arts District.
Copyright © 2008 - 2018 Dallas Alla rättigheter förbehålles.